அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 ஏப்ரல் அமிர்தகடேஸ்வரர்
  பஞ்சாங்க ரிஷிகள்
  பிண்ணாக்கு சித்தர்
  நவாவர்ண ஊஞ்சல்
  திருமுத்தம்
  லட்சுமி பஞ்சமி
  லட்சுமி பூஜை
  திருநின்றியூர்
  மகோதரி தேவி
  கால தேவதைகள்
  தேவதா பூஜை
  நட்சத்திர பூஜை
  ஷோடச கணபதி
  16 திதி பிள்ளையார்
  முடி சவரம்
  ஐயப்ப விக்ரஹம்
  சந்தனக் காப்பு
  ஸ்ரீஅசாத்ய சாதகர்
  கட்டிடத் துறை
  தமிழ்ப் புத்தாண்டு
  சுகப் பிரசவத்திற்கு

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam