அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1998 ஏப்ரல் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  அமாவாசை சிறப்பு
  பிரிந்தவர் கூடிட
  வசிஷ்டர் அருந்ததி
  காரியத் தடங்கல்கள்
  சரபேஸ்வரர்
  நீத்தார் நினைவு
  திரயம்பக சக்கரம்
  தண்டல மகரிஷி
  துதிக்கை தரிசனம்
  விரத மாலை
  இறை நம்பிக்கை
  புதிய பதவிகள்
  அன்னதான மகிமை
  பகுதான்ய வருடம்
  ஸ்வஸ்தி துதி
  பஞ்சாங்க படனம்
  வேங்கட தரிசனம்
  சுமங்கலிகளுக்கு
  ரங்க உலா

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam