அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 ஏப்ரல் தமிழ்ப் புத்தாண்டு
  அமுத தாரைகள்
  துர்வாச மகரிஷி
  ராக நோய் நிவர்த்தி
  சித்ரா பௌர்ணமி
  புத்தாண்டுச் செய்திகள்
  சதயம் சந்தனக் காப்பு
  ராம நவமி திலதைப்பதி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam