நட்சத்திர தியானம் கூட்டுவது உன்னத தியானம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 ஏப்ரல் சற்குருவைத் தேடி
வருண ஜீவி
தாம்பூல மகிமை
ராமானுஜர்
அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
டெலிபதி
தஞ்சை நந்தி
ஸ்ரீசேஷாத்ரி சுவாமிகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam